Šajā sadaļā iespējams aplūkot gan studentu izstrādātos pētījumus, gan mūsu organizēto pasākumu gaitā sagatavotus materiālus ebreju vēsturē, kas sagrupēti atbilstoši tematikai.