Jūdaikas studiju centram ir izveidojusies sadarbība ar daudziem pētniekiem, zinātnes, izglītības un kultūras institūcijām gan Latvijā, gan ārzemēs. 

Centra ilgtermiņa sadarbības partneru vidū ir:

 • LU fakultātes (Sociālo zinātņu fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Teoloģijas fakultāte)
 • Muzejs "Ebreji Latvijā"
 • Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome
 • Latvijas Zinātņu akadēmija 
 • Daugavpils Universitāte
 • Izraēlas Valsts vēstniecība Latvijā
 • Jeruzalemes Ebreju Universitāte (The Hebrew University of Jerusalem) 
 • Latvijas un Igaunijas ebreju asociācija Izraēlā
 • PAIDEIA - Eiropas jūdaikas studiju centrs Zviedrijā (The European Institute for Jewish Studies in Sweden) 
 • Jūdaikas zinātnisko darbinieku un augstskolu pasniedzēju centrs "Sefer" (Maskava)
 • Jewish Survivors of Latvia, Inc. (ASV)
 •  u.c.

Sīkāk par sadarbības gaitā īstenotajām programmām iespējams skatīt sadaļā "Projekti un aktivitātes".