Jūdaikas studiju centrs funkcionē kā atsevišķa Latvijas Universitātes (LU) struktūrvienība ar mērķi veicināt un īstenot jūdaikas jautājumu iekļaušanu izglītības programmās un zinātniskajos pētījumos Latvijā, kā arī apvienot un atbalstīt LU mācībspēku un studentu aktivitātes jūdaikas studiju sfērā.