Konference "Ebreji mainīgajā pasaulē"

Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centrs kopā ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi un muzeju "Ebreji Latvijā" jau kopš 1995.gada organizē konferenci "Ebreji mainīgajā pasaulē", un tā ir kļuvusi par regulāru akadēmisko aprindu un sabiedrisko organizāciju pārstāvju forumu ar starptautisku atpazīstamību. Konference pulcē zinātniekus, reliģisko aprindu pārstāvjus, sabiedriskos, izglītības un kultūras darbiniekus no dažādām pasaules valstīm, lai kopā ar Latvijas pētniekiem un plašāku sabiedrību apspriestu mūsu reģionā un mūsdienu sabiedrībā aktuālos jautājumus, balstoties uz ebreju tautas daudzpusīgo vēsturisko pieredzi.

Zemāk iespējams aplūkot informāciju par notikušajām konferencēm.

  • Desmitā starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Rīga,  2017. gada 26.–28.aprīlis. Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, veltīta ebreju ieguldījumam Latvijas valsts dibināšanā un attīstībā. 
  • Devītā starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Rīga,  2014. gada 24.–25.novembris. Konference veltīta Latvijas ebreju kopienas atjaunošanas 25. gadadienai.
  • Astotā starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Rīga, 2011. gada 30. jūnijs–4. jūlijs. 
  • Septītā starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Rīga,  2009. gada  27. augusts. Konference tika veltīta Rīgas sinagogas atklāšanai pēc renovācijas.
  • Sestā starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Rīga, 2006. gada 11.–14. septembris.
  • Piektā starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Rīga, 2003. gada 16.–17. septembrī. 
  • Ceturtā starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Rīga, 2001. gada 20.–22.novembrī.
  • Trešā starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Rīgā 1999. gada 26.–27.oktobrī. Atzīmējot Latvijas Universitātes 80. gadadienu, konference bija veltīta ebreju izcelsmes izcilajām personībām Latvijas un Baltijas vēsturē – reliģiskajiem domātājiem, filozofiem, vēsturniekiem, kultūras, mākslas un zinātnes darbiniekiem. Īpaša sesija tika veltīta sera Isaja Berlina atcerei, kā arī Latvijas izcelsmes ebreju ieguldījumam Izraēlas valsts izveidē.
  • Otrā starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Rīgā 1997. gada 25.–27. augustā. Konference bija veltīta ebreju specifiskā pasaules uzskata analīzei no tradicionālajām reliģiskajām un mūsdienu sekulārajam pozīcijam. 
  • Pirmā starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Rīgā 1995. gada 28.–29.augustā.