Jūdaikas studiju centrs piedāvā ikvienam interesentam iespēju akadēmiskā līmenī iegūt zināšanas kādā no jūdaikas jomām, un regulāri organizē seminārus, publiskas lekcijas un profesionālās pilnveides kursus. Savukārt sadarbībā ar muzeju „Ebreji Latvijā” tiek piedāvātas muzejpedagoģiskās programmas skolēniem.

Lai noskaidrotu par aktuālajām tālākizglītības programmām vai iespējām iekļaut mācību programmā Jūdaikas studiju centra vieslektorus, lūdzam ar mums sazināties

Zemāk iespējams aplūkot informāciju par dažiem no mūsu organizētajiem pasākumiem.

2019. gadā Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar International Centre for Litvak Photography” (Lietuva), Litvak Cemetery Catalogue “Maceva” (Lietuva), Šeduva Jewish Memorial Fund (Lietuva)  “Paideia - The European Institute for Jewish Studies” (Zviedrija) un muzeju “Ebreji Latvijā” (Latvija) organizēja pilotapmācību – starptautisko ceļojošo vasaras skolu Latvijā un Lietuvā – NVO, muzeju, kopienu, pašvaldību, sabiedrisko attiecību, izglītības iestāžu u.c. organizāciju pārstāvjiem ebreju kultūras mantojuma iepazīšanai. Sešu dienu ilga programma noritēja sešās Latvijas un Lietuvas pilsētās, sniedzot iespēju dalībniekiem zinošu profesionāļu vadībā atklāt, kā ebreju kultūra vēstures gaitā mijiedarbojās ar vietējo kultūru, izpētīt, kas no daudzveidīgā ebreju kultūras mantojuma saglabājies mūsdienās un attīstīt prasmes tā izmantošanā. Sīkāka informācija par skolas norisi un rezultātiem aplūkojama šajā bukletā (angļu val.).

 

Starptautiskajā simpozijā tika aplūkots plašs jautājumu loks, kas skar Holokausta vēsturi un uztveri Latvijā. Tā ietvaros uzstājās vairāk nekā 10 pētnieku no Latvijas, ASV, Zviedrijas, Lielbritānijas un Krievijas. Simpozija programma pieejama šeit.

 

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda un “Dutch Jewish Humanitarian Fund” atbalstam, 2017. gadā tika organizēts semināru-darbnīcu cikls ar mērķi sniegt iespēju plašam sabiedrības lokam iegūt zināšanas par ebreju nemateriālo kultūras mantojumu un tā ietekmi uz kultūras tradīciju Latvijā, kā arī prasmes analizēt ar to saistītos stereotipus un avotus, balstoties uz zinātnisku ebreju kultūras un vēstures izpratni.
No 2017. gada aprīļa līdz novembrim tika organizēti četri publiski semināri-darbnīcas, kuros savas jomas speciālisti stāstīja par ebreju tradīciju un kultūrtelpu Latvijā, ebreju tēla atspoguļojumu latviešu literatūrā un folklorā, kā arī ebreju reliģiskās un nacionālās identitātes izpausmēm, vienlaikus daloties pieredzē ar darba metodēm šī mantojuma izpētē:

  • 25/04/2017  “Pārskatot Desmit baušļus: jūdaisma tradīcijas pamats", Kalevs Krelins, Žaņa Lipkes memoriāls;
  • 31/05/2017 “Savējie vai svešie? Ebreja tēls latviešu literatūrā”, Elīna Vasiļjeva, Latvijas Nacionālā bibliotēka;
  • 05/10/2017 “Noslēpumainais kaimiņš: ebreja tēls atmiņu stāstos”, Svetlana Pogodina, Latvijas Universitāte;
  • 08/11/2017 “Ebreju kultūrtelpa Latvijā", Karīna Barkane, Olga Miheloviča, Latvijas Kultūras akadēmija.

2014. gadā pateicoties Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja un "The Dutch Jewish Humanitarian Fund" atbalstam, Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar Tībingenas un Potsdamas Universitāti, un Baltijas speciālistiem organizēja divus seminārus „Uz tilta: Vāczeme, Baltija un ebreji Jaunajos laikos”.

Pirmais seminārs bija veltīts ebreju un kristiešu attiecību reliģiskajam aspektam Jaunajos laikos. Tā ietvaros vieslekciju un neformālu diskusiju gaisotnē tika skatīti jautājumi par ebreju kultūras un literatūras saskarsmi ar kristietību, ebreju „apgaismības kustību” Haskālu, Bībeles tekstu interpretācijas metodēm un tradīcijām. Dalībniekiem bija iespēja arī apmeklēt Rīgas sinagogu un gūt ieskatu mākslas darbu reliģiskajā problemātikā nodarbībā Rīgas Biržā. 

Otrais seminārs bija veltīts ebreju kultūrai jidiša valodā, un tā ietvaros tika aplūkots jautājumus par jidiša valodas lomu un ietekmi lingvistikas, literatūras un folkloras jomā.

Seminārs norisinājās Rīgā 2014. gadā. Programmas ietvaros tika aplūkoti tādi jautājumi kā piemiņas nozīme ebreju tradīcijā, nacistiskās propagandas mehānismi, Holokausta izglītības pieredze Baltijā, Holokausta piemiņas mācības un atbildība. Īpaša sesija tika veltīta diskusijai par Holokausta sociālo atmiņu mūsdienās, kā arī programmā tika iekļauta ekskursija uz Holokausta memoriālajām vietām. Nodarbības vadīja vieslektori un eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un ASV. Kopumā seminārā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku – sabiedriskās domas un izglītības politikas veidotāju (skolotāji, muzeju darbinieki, gidi, bibliotekāri, žurnālisti u.c.).