Jaunumi

LU notikušas vieslekcijas par Izraēlas vēsturi un politiku

LU studenti iepazīst ebreju lomu literatūrā

Rabīns Elijohu Krumers vieslekcijās pievēršas cilvēku attiecību pamatlikumiem

Iznākusi profesora Aivara Strangas monogrāfija “Latvijas ebreji revolūciju un Neatkarības kara laikā: 1917–1920”

Jeruzalemes Ebreju universitāte

LU Jūdaikas studiju centrs aicina stažēties Jeruzalemes Ebreju universitātē

Aicina uz lekciju par Latvijas ebrejiem Latvijas neatkarības kara laikā

Starptautiskā konferencē spriež par bēgļiem un karagūstekņiem holokausta laikā un pēc tā

Izraēlas karogs

Aicina vieslekcijās iepazīt Izraēlas politiku un ebreju vēsturi PSRS

LU Jūdaikas studiju centra tiešsaistes datubāzei „Ebreji Latvijā 1941–1945. Vārdi un likteņi” jauna versija