Jūdaikas studiju centrs ir izdevis šādas publikācijas: