Tiešsaistes datubāzes, kurās pieejami avoti par ebreju vēsturi un Holokaustu Latvijā:

Ģenealoģiskiem pētījumiem:

Muzeji un iestādes, veltīti Latvijas ebreju vēsturei un kultūrai:

Materiāli un metodiski ieteikumi Holokausta pasniegšanai:

Tiešsaistē pieejamā vispārējā literatūra par ebrejiem Latvijā:

Jūdaikas studiju un stipendiju iespējas: