Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar LU fakultātēm ir izstrādājis un iniciējis vairākus studiju kursus.

Šobrīd tiek īstenoti šādi kursi (iepazīties ar pilniem kursa aprakstiem iespējams kursu katalogā):

  • Kopš 2020. g. pavasara, pateicoties Claims Conference atbalstam, Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centrs visu fakultāšu studentiem piedāvā C daļas studiju kursu “Holokausta atspoguļojums Latvijas kultūrā un sociālajā atmiņā”. Iepazīstot holokausta ieganstus un norises gaitu Latvijā un pasaulē, kursā tiek diskutēts par sociālās atmiņas, mūsdienu komunikācijas vides un kultūras mijiedarbību, kā arī pārnacionālo kultūras stāstu dzīvotspēju nacionālās atmiņas telpās. Kursa ietvaros tiek organizēta arī ekskursija pa kādreizējo Rīgas ebreju geto teritoriju, viesošanās muzejā “Ebreji Latvijā” un Žaņa Lipkes memoriālā. Kursu docē Dr. sc. comm. Didzis Bērziņš.
  • LU Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures bakalaura studiju programmas B daļā studentiem ir iespēja apgūt studiju kursu "Ebreji Latvijā 16.gs.-20.gs. beigas" (divās daļās). Kursa mērķis ir sniegt sistemātiskas un padziļinātas zināšanas par Latvijas ebreju vēsturi Eiropas ebreju vēstures kontekstā. Kursu docē Dr. habil.hist., prof. Aivars Stranga.
  • LU Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļa studentiem piedāvā apgūt kursu "Etnokultūru stereotipi slāvu literatūrā un folklorā". Tā ietvaros iespējams iepazīt tradicionālajai kultūrai piederīgo „svešā” („savādākā”) konceptu caur etnokultūras stereotipu par ebrejiem, izmantojot slāvu valodās pieejamo materiālu. Kursu docē Dr.philol. Svetlana Pogodina.

Sadarbība citu fakultāšu programmu ietvaros:

  • Sadarbībā ar LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļu Jūdaikas studiju centrs kopš 2018.g. piedāvā studentiem īsus vielsekciju kursus, ko vada kāds no Jeruzalemes Ebreju universitātes lektoriem.
  • Sadarbībā ar LU Teoloģijas fakultāti kursa "Ievads jūdaismā" ietvaros tiek piedāvātas rabīna vieslekcijas.
  • Sadarbībā ar LU Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļu studentiem tiek piedāvāts kinolektorijs par ebreju tēmu kinematografā.